Opis tekmovanj

Naši strelci uspešno tekmujejo v najrazličnejših disciplinah. Udeležujejo se temovanj statičnega (preciznega) streljanja, tekmovanj v streljanju trap - streljanju na glinaste golobe, tekmovanj v dinamičnem streljanju (SZDS, SZPS, IASC) ter mnogih drugih tekmovanj, ki jih prirejajo domače (MORS, SZS, ...) in tuje strelske zveze.

Pri natančnem streljanju gre za streljanje iz mesta iz stoječega/klečečega/ležečega položaja na tarče oddaljene 8/12/25/50m. Strelja se s pištolami ali puškami, ki so razdeljene v kategorije, gleda na kaliber (malokalibrske ali velikokalibrske) ter namerilne naprave.
__pravila/potek_tekmovanj_ ||| _zveza_v_okviru_katere_člani_tekmujejo_(Strelska_zveza_Slovenije?)_ ||| _kakšen_je_urnik_tekmovanj_ ||| _..._

Streljanje na glinaste golobe/"Trap" streljanje poteka tako, da stroj za Trap v zrak izstreli glinaste golobe, ki jih strelec poskuša tekom leta zadeti s streli iz šibrenice. Strelja se iz mesta in sicer ...
_pravila/potek_za_trap_ ||| _zveza_v_okviru_katere_člani_tekmujejo_(Strelska_zveza_Slovenije?)_ ||| _kakšen_je_urnik_tekmovanj_ ||| _..._

Pri dinamičnem streljanju pa gre za skupek mnogih veščin. Strelec mora znati streljati precizno, znati se mora gibati z orožjem, šteti svoje strele, se zavedati položaja svojega telesa, ovir okrog njega, izrabljati zaklone ter še mnogo več.

Naši člani se tekmovanj v dinamičnem streljanju udeležujejo pod okriljem sledečih zvez;

 

SZDS. Športno društvo Studeno je polnopravni član Slovenske zveze za dinamično streljanje.

Športno streljanje SZDS je dinamičen in enostaven šport (sledi smernicam mednarodne zveze IDPA, ki so prilagojene našemu okolju). Gre za šport, ki je bil osnovan za varno in učinkovito uporabo kratkocevnega orožja na skrbno pripravljenih strelskih vajah, kjer strelec rešuje pripravljen strelski scenarij - nalogo. Uporablja se orožje in oprema (tokovi, nosilci nabojnikov, oblačila), ki se sicer uporabljajo pri navadni, samoobrambni nošnji. Uporaba namensko izdelanega tekmovalnega orožja in opreme, katera ni primerna za vsakodnevno, prikrito nošenje, ni dovoljena. S tem so dejansko stroški tekmovalcev omejeni na minimum in omogočajo večjemu številu posameznikov sodelovanje v tej obliki športnega strelstva. Glavni cilj oziroma vodilo je, da se tu izkaže veščina in sposobnost posameznika.

Tekme SZDS se izvajajo od pomladi do jeseni (marec-oktober), in sicer vsako prvo soboto v mesecu. Tekom sezone je organiziranih 7 tekem, od katerih jih 6 šteje za končno uvrstitev na državnem prvenstvu, ob koncu sezone pa je organizirana še smeh tekma, kjer se podeli odličja najboljšim v skupnem seštevku.

 

SZPS. Športno društvo Studeno je polnopravni član Slovenske zveze za praktično streljanje.

SZPS je strelska disciplina praktičnega streljanja pod okriljem mednarodne zveze IPSC, ki ta strelski šport regulira na svetovni ravni. Tekmuje se tako s kratkocevnim orožjem kot tudi z dolgocevnim orožjem (puške, šibrenice). Kot pri SZDS tudi na tekmah SZPS trelec rešuje pripravljen strelski scenarij - nalogo. Razlika je v velikosti in obliki tarč, v strelski opremi, ki jo strelci lahko uporabljajo, vlogi, ki jo tekom vaje igra kritje ter sami dinamiki strelskih vaj. Tekmovalec strelja na tarče izredno hitro, nekateri imenujejo to zvrst tudi formula 1 športnega strelstva.

Tekme SZPS organizirajo včlanjena društva, same tekme so v pomladnem, poletnem in jesenskem času, točen datumski razpored pa je mogoče najti tu.

 

IASC. Gre za Amatersko strelsko zvezo Slovenije, ki prireja tekmovanja v dinamičnih strelskih disciplinah kot tudi statičnih (preciznih). Tekmuje se tako z uporabo pištol, revolverjev, polavtomatskih pušk kot tudi šibrenic.

Od SZDS in SZPS tekmovanj se IASC tekmovanja razlikujejo _______________________________.

 
Barve kluba pa člani zastopamo tudi na raznih memorialih (odhod zadnjega JLA vojaka, ...) in dobrodelnih tekmah.

Če imate kakšna vprašanja, ali bi se nam želeli pridružiti, ne čakajte.