O nas

Naše društvo je bilo ustanovljeno 1. oktobra 2006, danes pa imamo več kot članov. Društvo se uspešno razvija predvsem zaradi njegovih vodilnih kadrov, ki delajo v interesu vseh članov, imajo vizijo za nadaljni razvoj društva in prispevajo levji delež pri priskrbi potrebnega materiala in organizaciji dela, ter članov, ki s svojimi prostovoljstvom, po svojih najboljših močeh, pomagajo pri vzdrževanju strelišča ter pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev.

Društvo je bilo ustanovljeno s sledečimi nameni in cilji;

  - prostovoljno združevanje krajanov z območja Postojna zaradi razvoja in popularizacije različnih oblik športno rekreativnega udejstvovanja ter njegovega organiziranega izvajanja,
  - vzpodbujanje članov in drugih občanov (zlasti mladine) k aktivnemu udejstvovanju v športnih aktivnostih,
  - s svojo dejavnostjo vzpodbujati člane k samostojnosti, tovarištvu, disciplini, vzajemnosti, skromnosti ter medsebojnem spoštovanju,
  - vzpodbujanje strokovnega izpopolnjevanja članov društva zaradi razvijanja športnih disciplin in panog,
  - širjenje zanimanja za športno in rekreacijsko dejavnost,
  - razvijanje tekmovalno rekreacijskega športa,
  - sodelovanje na športnih prireditvah,
  - prizadevanje za visoko strokovno raven dela društva, zavzemanje za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva,
  - sodelovanje s sorodnimi društvi doma in po svetu,
  - spoštovanje in uveljavljanje načel fair-playa,
  - orginiziranje športnih tekmovanj in prireditev,
  - organiziranje tekmovanj in popagiranje športnih disciplin

Od ustanovitve pa vse do danes se prvotna usmeritev društva ni spremenila. Še vedno so temeljne vrednote društva vzpodbujanje članov k samostojnosti, tovarištvu, disciplini, vzajemnosti, skromnosti in medsebojnemu spoštovanju, spoštovanje in uveljavljanje načel fair-playa ter razvoj in spodbujanje športnega udejstvovanja. Se pa društvo (njegovi člani) danes ukvarjajo predvsem s strelskimi športi.

Dandanašnje poslanstvo društva je tako spodbujanje in razvijanje spoštljivih in pozitivnih odnosov med podobno mislečimi strelci in strelkami, omogočanje njihovega druženja, ustvarjanje pogojev za izmenjavo izkušenj, spodbujanje in zagotavljanje varnega in odgovornega rokovanja s kratkocevnim in dolgocevnim orožjem v raznolikih športnih panogah, zagotavljanje varnega in zanimivega okolja, kjer lahko člani in članice vadijo za discipline v katerih tekmujejo, seznanjanje javnosti o športnem streljanju ter razblinjanje določenih tabujev in neresnic o orožju, ki se pojavljajo v medijih, ter zastopanje interesov vseh članov in članic tako v lokalnem okolju, kot tudi globalno - celo v evropskem parlamentu. Kot društvo smo zato povezani s podobno mislečimi organizacijami (e.g. Firearms United) ter sodelujemo v zvezah, ki spodbujajo in zastopajo enake vrednote kot naše društvo.

V društvu ste zato dobrodošli vsi pozitivno naravnani športni navdušenci, ki se z zgoraj napisanimi ideali lahko poistovetite.

Če imate kakšna vprašanja, ali bi se nam želeli pridružiti, ne čakajte.